miquelcolomer

M’apunto a la voluntat d’aquest moviment que pretén higienitzar els costums horaris. Com més tard, pitjor. Com més tard, menys productivitat i menys vida privada. Els horaris laborals caldria ajustar-los als de les escoles, això per començar. Des de les 8 o les 9 del dematí fins com a molt tard a les 5 de la tarda. I, encabat, tothom a casa. A educar els fills o, si no n’hi ha o ja són grans, a dedicar-se a allò que més plagui a cadascú. Educar els teus fills no és feina de les escoles -a l’escola s’hi ha d’anar pràcticament educat del tot. Les escoles, els col·legis, haurien de ser tan sols allò que els pertoca: transmissores del saber, de coneixements i de responsabilitats. Que no és pas poc, tal com va tot. Educar, allò que se’n diu educar, ensenyar les formes i el respecte i l’obediència, tot això, és…

View original post 198 more words

Anuncis